עמותת פגסוס:
072-2313313
050-9797123
אימייל: pegasus.org.israel@gmail.com